Flydende husdyrgødning efter høst

Efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 stk. 1, strækkes perioden, hvor der må udbringes flydende husdyrgødning til også at omfatte perioden fra høst til 1. oktober på etablerede, overvintrende fodergræsarealer. I vejledningen, som ses vha. nedenstående link, forklares hvordan man afgør, om der må udbringes flydende husdyrgødning på et græsareal i denne periode. Vejledningen drejer sig blandt andet om en særlig problemstilling ved efterslæt på frøgræsmarker.

Vejledning om udbringning af flydende husdyrgødning efter høst