Dispensation fra krav om efterafgrøder

Plantedirektoratet har givet dispensation til de landmænd for hvem det ikke har været muligt at etablere 10 eller 14 % efterafgrøder. For miljøgodkendelser af husdyrbrug betyder det, at vilkår om efterafgrøder, i det omfang de henviser til de generelle regler, også kan følge dispensationen i år. Specifikke krav til efterafgrøderne, f.eks. til årligt minimumsomfang på bestemte arealer, omfattes derimod ikke af dispensationen.