Miljøstyrelsens husdyrenhed i Århus takker af

Pr. 31. maj 2011 afsluttes de aktiviteter under Husdyraftale 1, som fysisk blev placeret i Århus. Århus-enheden vil derfor benytte lejligheden til at takke alle, som har været i berøring med vores aktiviteter, for konstruktivt indspil, medspil og modspil.
Rejseholdspostkassen () lukkes og modtaget post videresendes ikke.