Tips & Tricks fra rejseholdene nr. 6-12

Her på falderebet af rejseholdenes levetid, får du den sidste portion idéer til godkendelsesarbejdet. Tips & Tricks 6-12 opsummerer rejseholdenes erfaringer og gode ideer i forhold til samarbejde, kommunikation og videndeling både internt i kommunen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Vi fortæller blandt andet om snitflader, husjurister og køkkenbordsmøder.
T & T nr. 6: Dialog konsulenter (pdf)
T & T nr. 7: Køkkenbordsmøde (pdf)
T & T nr. 8: Husjurist (pdf)
T & T nr. 9: Interne snitflader (pdf)
T & T nr. 10: Videndeling (pdf)
T & T nr. 11: Faglige fyrtårne (pdf)
T & T nr. 12: Erfa (pdf)
Hvis du vil have yderligere information om Tips & Tricks nr.1-5, udsendt i marts 2011, som omhandlede procesoptimering, kan du kontakte konsulent Sune Holm Thøgersen, KL’s konsulentvirksomhed, tlf. 30563675, mail: