Teknologibeskrivelser for råprotein og fosfor

Teknologibeskrivelserne for reduktion af råprotein og fosfor i foderet til søer, smågrise og slagtesvin er tilrettet den nye vejledning i forhold til udformning af fodervilkår. Miljøstyrelsen anbefaler således, at fodervilkår stilles som et krav til maksimalt årligt N ab dyr, og ikke en type 2 korrektionsfaktor som tidligere.