Supplerende BAT-emissionsgrænseværdier

De tidligere offentliggjorte BAT-emissionsgrænseværdier for svin og malkekvæg på gyllesystemer er baseret på de beregningsforudsætninger, som blev anvendt i det gamle IT-ansøgningssystem. Disse emissionsgrænseværdier skal fortsat anvendes ved behandling af sager indsendt før 10. april 2011, da disse sager fortsat vil være beregnet med de gamle beregningsforudsætninger.

Sager indsendt efter 10. april 2011 er baseret på beregningsforudsætningerne i det nye IT-ansøgningssystem. Miljøstyrelsen har derfor suppleret det hidtil offentliggjorte materiale med BAT-emissionsgrænseværdier, som er beregnet med de nye beregningsforudsætninger. Disse skal anvendes ved sager indsendt efter 10. april 2011.
Nederst på denne side finder du en:
Oversigt over de supplerende BAT-emissionsgrænseværdier for svin og malkekvæg i gyllesystemer - klik på husdyrtype for at finde det relevante dokument