Sådan ser du ændringer i vejledning om miljøregulering af husdyrhold

Vi har modtaget mange spørgsmål om, hvordan man kan se, hvad der er ændret i den digitale husdyrvejledning. Vi ser det som et tegn på, at vores forklaring om det på selve husdyrvejledningens side ”Hjælp til vejledningen” skal uddybes. I får dog i første omgang den uddybende forklaring her i nyhedsbrevet.

På hver side i husdyrvejledningen er der enten en enkelt eller to knapper øverst til højre, som begge hedder "Historie". Det er kun på siderne med de fire faneblade ”Ansøgning”, ”Vurdering”, ”Vilkår” og ”Helpdesksvar om emnet”, at der er to knapper, og det er den nederste knap (lige under ”Helpdesksvar om emnet”), som er særlig relevant.

Når man klikker på den nederste ”Historie”-knap, kommer man til en side, hvor der dels er en liste over versioner af siden med bl.a. oplysninger om, hvornår den pågældende sideversion blev gemt, og dels en mulighed for at sammenligne to versioner af siden.

Hvis man vil sammenligne to versioner, skal man vælge dem i de to rullemenuer øverst på siden og klikke på knappen ”Sammenlign”. Herved vises en side med vejledningstekst, hvor tilføjet tekst er markeret med grønt og fjernet tekst er markeret med gult. Vi vil fremover bestræbe os på at være mere præcise ved redigeringen af vejledningens tekster for at undgå store klumper henholdsvis grøn og gul tekst, som er identisk på nær nogle få ord.