Gruppe af sagsbehandlere til særlig vejledning om hjemviste sager

Som en del af indsatsen under husdyraftale 2 har Miljøstyrelsen etableret en gruppe på fem kommunale sagsbehandlere. Formålet er, at give disse sagsbehandlere særlig sparring og vejledning om behandlingen af principielle problemstillinger vedrørende hjemviste sager, og at sagsbehandlerne herefter kan udbrede deres erfaringer til andre sagsbehandlere i de regionale netværk.

Gruppemedlemmerne er flg.:
Kalundborg: Charlotte Sondh
Mariagerfjord: Anna Kirstin Bjørnbak Kjær
Nordfyn: Morten Tvede Øgendahl
Tønder: Flemming Refsgaard
Varde: Jørgen Enevoldsen

Medlemmerne er først og fremmest udvalgt fra kommuner, der har fået et betydeligt antal sager hjemvist. Dernæst er der valgt en sagsbehandler fra en sjællandsk kommune med mange husdyrsager for at få en bedre dækning af landet som helhed, selv om ingen af kommunerne øst for Storebælt har mere end nogle få hjemviste sager p.t.