Tips og Tricks nr. 1-5

Vi nærmer os afslutningen på rejseholdenes levetid. Derfor vil vi gerne videregive nogle af de mange gode erfaringer, vi har samlet op undervejs.

”Tips og Tricks fra rejseholdene” samler erfaringer og gode idéer fra de knap 2 år, vi har besøgt kommunernes landbrugsteams. Særligt i forhold til hvordan man kan øge hastighed og kvalitet i behandlingen af ansøgninger om husdyrgodkendelser. Vi håber, at disse tips og tricks kan inspirere jeres fortsatte arbejde med husdyrgodkendelser.

I dette samt i de kommende to nyhedsbreve vil vi beskrive nogle centrale problemstillinger, som vi har arbejdet med i flere af de kommuner, samt beskrive hvordan problemstillingerne kan løses. Her er især gode ideer at hente om procesoptimering og kompetenceudvikling.

Den første omgang Tips og Tricks handler fortrinsvist om procesoptimering, hvorfor vores rejseholdskolleger fra KLs konsulentvirksomhed har været hovedbidragere. De næste to omgange Tips og Tricks kommer til at handle om dialog og vidensdeling i forhold til ansøgere, øvrige kommuner samt internt i landbrugsteamet og/eller andre teams og afdelinger i kommunen.

Kontakt os gerne, hvis I ønsker uddybende detaljer fra ”landevejene”.
Skriv til:
Susanne Gregersen på eller
Lone K. Hübschmann på

Tips og Tricks fra rejseholdene - nr. 1-5 (pdf)
Bilag til Tips og Tricks

Bilag til Tips og Tricks nr. 3: Regneark med regnbuelinje  (xls)
Bilag til Tips og Tricks nr. 4:
1) Tjekskema – miljøgodkendelser efter §§ 11 og 12
2) Tjekskema – miljøgodkendelser efter § 16
3) Skema til visitation af § 11, § 12 og § 16 ansøgninger
God læselyst.

Venlig hilsen
Rejseholdene