Oversigt over udvikling i dyretrykket

Supplement til den digitale husdyrvejledning om kommunernes opgørelse af dyretryk
Miljøstyrelsen har udarbejdet en oversigt over udvikling i husdyrtrykket siden 1. januar 2007 fordelt på kystoplande. Oversigten er blevet til på baggrund af de offentligt tilgængelige data i Det centrale Husdyrbrugsregister (CHR). I tillæg til oversigten har Miljøstyrelsen udsendt notatet: "Supplement til den digitale husdyrvejledning om kommunernes opgørelse af dyretryk". Notatet beskriver blandt andet oversigtens indhold, og hvordan denne kan anvendes til vurdering af udviklingen i dyretrykket.

I husdyrvejledningens afsnit om nitrat til overfladevand er der links til et kort med oversigten af udviklingen i dyretrykket og til notatet. Du kan også se begge dele vha. disse links:
Notat: Supplement til den digitale husdyrvejledning om kommunernes opgørelse af dyretryk
Oversigt:  Jordbrugsanalyser