Opfølgning på Husdyraftale

Miljøministeriet og KL har indgået en aftale, der skal forhindre en ny pukkel af husdyrsager i kommunerne. Miljøstyrelsen bidrager med fem millioner kroner som et ekstraordinært tilskud til kommunerne for merproduktion. For hver hjemvist sag, som er godkendt på ny af kommunen, ydes et tilskud til sagsbehandlingen på 15.000 kroner.
Aftalen indebærer også, at:
• Miljøstyrelsen offentliggør en oversigt over udviklingen i mængden af husdyr i de enkelte kystoplande i Danmark. Oversigten er offentliggjort den 1. marts 2011. Læs mere om den i næste artikel her i nyhedsbrevet.
• Miljøstyrelsen opretter en hotline, hvor kommunerne indtil den 1. juni 2011, kan ringe ind for at få afklaret spørgsmål om behandlingen af de hjemviste sager.
• Miljøstyrelsen og KL afholder fem regionale møder for at klæde kommunerne på til at reparere de hjemviste sager.
• KL vil opfordre kommunerne til at offentliggøre deres forventede sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside.
• Kommunerne indberetter i 2011 kvartalsvist data for antal afgørelser og sagsbehandlingstider
Læs bilag til denne artikel:
Opfølgningen på den politiske aftale (Husdyraftale 2) mellem regeringen og KL om sagsbehandlingen på husdyrområdet (pdf)