Nye regler for sikring af gyllebeholdere

Fra 1. januar 2012 træder nye regler i kraft, som skal sikre en hurtig indsats, hvis der sker et gylleudslip, og som skal forhindre, at gyllen når frem til vandmiljøet, hvis uheldet er ude. Reglerne er indført ved en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Der bliver tale om alarmer, som advarer landmanden, hvis gylleoverfladen synker for hurtigt i gyllebeholderen, og om fysiske barrierer, som bremser gyllen, hvis der går hul i gyllebeholderen, eller der sker uheld i forbindelse med håndtering af gyllen.
Reglerne er målrettet de steder, hvor der er den højeste risiko, dvs. enten tæt på vandløb eller sø eller på skrånende arealer. Derfor bliver der også særligt skrappe regler for gyllebeholdere på de arealer, der skråner ned mod vandløb og søer. Her bliver der stillet krav om, at landmanden skal bygge en jordvold eller anden barriere, som kan holde gyllen tilbage. Hvis gyllebeholderen ligger mindre end 100 meter fra vandløb eller sø, skal barrieren kunne tilbageholde al den gylle, der kan rummes i beholderen over terrænniveau. Hvis gyllebeholderen ligger mere end 100 meter fra vandområderne, skal barrieren kunne tilbageholde mindst 25 m3. Beholdere der ligger på de skrånende arealer eller mindre end 100 m fra vandløb eller sø skal have installeret alarmer.