Ikke længere pligt til at indsende udkast til § 10-tilladelser til miljøcentrene

Før 1. januar 2011 gjaldt en pligt til at indsende alle udkast til § 10-tilladelser til miljøcentret for at få en bindende udtalelse fra miljøcentret, hvis tilladelsen stod til at blive givet uden vilkår. Efter 1. januar 2011 er der ikke længere denne pligt til at sende § 10-tilladelser i høring hos miljøcentrene.

Før 1. januar 2011 gjaldt en pligt til at indsende alle udkast til § 10-tilladelser til miljøcentret for at få en bindende udtalelse fra miljøcentret, hvis tilladelsen stod til at blive givet uden vilkår. Efter 1. januar 2011 er der ikke længere denne pligt til at sende § 10-tilladelser i høring hos miljøcentrene.

I forbindelse med at Miljøklagenævnet blev lagt sammen med Naturklagenævnet og pr. 1. januar 2011 blev til Natur- og Miljøklagenævnet, blev der foretaget nogle nødvendige ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Én af disse ændringer indebærer, at udkast til § 10-tilladelser ikke længere skal sendes i høring hos miljøcentrene.

Pligten til at fremsende § 10-tilladelser fremgik af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 23, stk. 2. Med bekendtgørelse 1681 af 22. december 2010 er § 23, stk. 2 og 3 ophævet.

Du kan læse den oprindelige husdyrgodkendelsesbekendtgørelse her

Du kan læse ændringsbekendtgørelsen her

Det er også værd at bemærke, at miljøcentrene pr. 1. januar 2011 ikke længere er selvstændige statslige organer, men i stedet nu er decentrale enheder af henholdsvis Miljøstyrelsen og den nye Naturstyrelse.

Det er Naturstyrelsen , der har fået delegeret miljøministerens kompetence, som klageberettiget part for kommunernes afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven.

Det vil sige, at alle kommunale afgørelser efter husdyrgodkendelseslovens §10, §11, §12 og §16 skal sendes til Naturstyrelsens decentrale enhed i det pågældende geografiske område.