Evaluering af husdyraftalen

Miljøstyrelsen har sammen med KL i efteråret 2010 evalueret indhold og resultaterne af husdyraftalen om nedbringelse af sagsbehandlingstider og styrkelse af rammerne for de kommunale godkendelser af husdyrbrug.

Miljøstyrelsen har sammen med KL i efteråret 2010 evalueret indhold og resultaterne af husdyraftalen om nedbringelse af sagsbehandlingstider og styrkelse af rammerne for de kommunale godkendelser af husdyrbrug.

Evalueringen af husdyraftalen viser, at kombinationen af en styrkelse af kompetencer på området og forbedrede rammer, sammen med en tydelig økonomisk incitamentsstruktur, har haft en stærk virkning under aftalens forløb.

Den økonomiske effekt viser sig tydeligt ved, at der op til deadline 1. oktober blev afgjort ligeså mange sager som hele året. Men der er også arbejdet hårdt rundt omkring på at gøre dette muligt ved at løfte de faglige kompetencer i kommunerne og forbedre sagsstyringen, og ved at udvikle rammer og værktøjer, der også fremadrettet kan lette arbejdet med at sikre kvalitet og effektivitet i afgørelsesprocessen.

Evalueringen viser, at det en god model at få et rejsehold ud til kommunerne, der kan arbejde med hver enkelt kommunes behov. En opgørelse der sammenligner de kommuner, der har fået hjælp fra rejseholdet med dem, hvor rejseholdet ikke har været, viser en tydelig forskel i udviklingen af afgørelser mellem de to grupper. Den gruppe, hvor rejseholdet
har været, ligger først langt under de øvrige kommuner i andel afgørelser, men overhaler undervejs og ender med at have en højere andel afgørelser sammenlignet med resten af kommunerne.

Der har også været udtrykt stor tilfredshed med de dialogmøder, der har været afholdt med kommuner og landbrugskonsulenter samt den sidemandsoplæring, kurser i de faglige områder, og støtte til bedre ledelse
som kommunerne har fået i aftaleperioden. Den nye digitale vejledning er allerede populær og er en af de mest besøgte sider på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Den integreres fremadrettet yderligere i et sagsbehandlermodul, der er ved at blive færdigudviklet til husdyrgodkendelse.dk, for at give kommunerne
én samlet indgang til at behandle godkendelser. Nu hvor Husdyraftalen er afsluttet, vil Miljøstyrelsen have fokus være på at sikre brugervenlighed og funktionalitet af både den digitale vejledning til husdyrgodkendelsesloven
og sagsbehandlermodulet på husdyrgodkendelse.dk. Der
skal også sikres en god formidling af de nye BAT-standardvilkår, som skal gøre det nemt for kommunerne at stille krav til anvendelse af miljøteknologi på husdyrbrugene.

Rejseholdet i Århus ophører når de igangværende forløb med kommunerne er afsluttet i foråret, men en del af det tidligere miljøcenter Århus, bliver nu en del af Miljøstyrelsens erhvervsenhed. Styrelsen kan dermed
bygge videre på de gode erfaringer med at komme lidt tættere på kommunerne.

Se evalueringen her