Den nye husdyrvejledning 2.0 efter den offentlige høring

Den nye digitale husdyrvejledning, som blev sendt i høring i juli, offentliggøres nu i sin ”endelige” version, som har fået betegnelsen 2.0, idet SNS-vejledningen fra 2006 betegnes som version 1.0.

Den nye digitale husdyrvejledning, som blev sendt i høring i juli, offentliggøres nu i sin ”endelige” version, som har fået betegnelsen 2.0, idet SNS-vejledningen fra 2006 betegnes som version 1.0.

Vi modtog høringssvar fra KL, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Miljøundersøgelser og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Ingen af høringssvarene har givet anledning til egentlige
substantielle ændringer, men svarene har givet anledning til en række præciseringer. Den version af vejledningen, som nu offentliggøres, indeholder derfor ikke egentlige substantielt ændrede anvisninger til kommunernes sagsbehandling. Høringssvarene udtrykker i øvrigt generelt stor tilfredshed med vejledningen. Der er især tilfredshed med, at vejledningsmaterialet nu samles, og vejledningen bliver betegnet som overskuelig og brugervenlig.

Da husdyrvejledningen nu er digital, får ordet ”endelig” en anden betydning end tidligere. Vejledningen vil nemlig ikke efterfølgende blive suppleret med FAQ’er og notater. I stedet for vil ændringer blive indarbejdet direkte i selve vejledningen. Fremover vil der være tre typer af opdateringer:

  1. Hovedopdateringer med større fagligt substantielt indhold. Disse opdateringer vil som udgangspunkt blive foretaget hvert halve år, og ændringerne vil forinden være sendt i bred offentlig høring. Der vil
    ske en versionering af disse hovedopdateringer startende med version 2.0.
  2. Faglige afklaringer af de enkelte emner. Disse FAQ-lignende afklaringer vil som hidtil blive udarbejdet løbende og typisk publiceret med en hovedoverskrift under "Vil du vide mere"-afsnittene. Under abonnement kan du se hvordan man abonnerer på disse emner. Under "historie"-knappen vil du til enhver tid kunne finde tidligere versioner af emnet inden for den samme hovedopdateringsperiode.
  3. Tekniske tilpasninger af de enkelte emner vil ligeledes blive foretaget løbende. Med tekniske tilpasninger menes rettelser af faktuelle fejl, fejl i forhold til
    lay-out og almindelig tekstredigering m.m. Disse ændringer vil hverken figurere i historikken eller i abonnementsservicen.

Du kan til enhver tid holde dig ajour med de seneste ændringer gennem vejledningens abonnementsservice, hvor du både kan bruge traditionelle mail-services og moderne RSS-feeds til din PC og mobil.

Vi vil opfordre til, at I bruger mulighederne for at kommentere og diskutere vejledningens indhold. Vi håber, at disse muligheder kan bidrage til en åben faglig dialog mellem brugerne af husdyrvejledningen og give os input til løbende forbedringer af vejledningen. Med andre ord skal I ikke holde jer tilbage med at påpege faktuelle fejl, uhensigtsmæssigheder, uforståeligheder eller behov for uddybende vejledning.

Læs om opdateringer af vejledningen og om hvordan du kan diskutere og kommentere under vejledningens menupunkt ”Hjælp”.

Se husdyrvejledningen på: www.mst.dk/husdyrvejledning