Nye regler for varsling af tilsyn

Miljøstyrelsen har netop sendt en orientering til alle kommuner om varslingsreglerne i retssikkerhedsloven, som præciserer, hvornår kommunerne kan forkorte varslingen på 14 dage forud for et tilsyn.

Miljøstyrelsen har netop sendt en orientering til alle kommuner om varslingsreglerne i retssikkerhedsloven, som præciserer, hvornår kommunerne kan forkorte varslingen på 14 dage forud for et tilsyn.

Hovedreglen er, at man skal varsles skriftligt 14 dage inden tilsynet, og det sker da også i ca. 90 % af de tilsyn, som kommunerne gennemfører. I nogle tilfælde kan man dog undlade at varsle, og derudover er der mulighed for at forkorte varslingen på 14 dage. En forkortelse af varslingsperioden kan ske ved, at kommunen henvender sig til virksomheden, som giver deres samtykke til at tilsynet sker inden de 14 dage. Samtykket kan være skriftligt eller mundtligt. Her kan du læse hele orienteringen .