Tilsyn med tilsynet

Den årlige redegørelse for Kommunernes, Miljøcentrenes og Miljøstyrelsens tilsynsindsats for 2008 er blevet offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Den årlige redegørelse for Kommunernes, Miljøcentrenes og Miljøstyrel-sens tilsynsindsats for 2008 er blevet offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Her kan du læse hele publikationen .

Redegørelsen for tilsynsindsatsen 2008 viser, at mange kommuner havde svært ved at opfylde minimumsfrekvenserne for tilsyn. 41 kommuner levede i 2008 ikke op til aftalen om minimumsfrekvenser. Dette er en markant stigning fra tidligere år. 23 af de 41 kommuner havde også problemer med at føre et minimumstilsyn i 2007, og var derfor til samtale i Miljøstyrelsen for at redegøre for den fremtidige tilsynsindsats.

Den seneste indberetning for 2009 viser, at der er sket en fremgang i antallet af kommuner, som overholder minimumsfrekvenserne. På www.tilsynsdatabasen.dk kan de enkelte kommuners indberetninger om tilsynsindsatsen ses. Databasen indeholder oplysninger om kommunernes indsats fra 2007 og frem, og det er allerede nu muligt at finde tal for 2009 i databasen.