Sanktionering af sager om overproduktion

Miljøstyrelsen har offentliggjort et nyt notat, der beskriver, hvordan man indstiller til politiet, hvilke sanktioner, der skal tages i brug over for en konstateret overproduktion.

Miljøstyrelsen har offentliggjort et nyt notat, der beskriver, hvordan man indstiller til politiet, hvilke sanktioner, der skal tages i brug over for en konstateret overproduktion.
Notat om sanktionering af sager om overproduktion
Notatet beskriver, hvordan der med udgangspunkt i en konstateret overproduktion skal beregnes bødestørrelse, og hvordan man beregner den fortjeneste, der skal konfiskeres. Notatet indeholder blandt andet talmateriale (dækningsbidrag I), som der kan tages udgangspunkt i, når det skal fastslås, hvor stor en fortjeneste, der har været opnået ved en overproduktion, og gør det derfor lettere at fastlægge bøde- og konfiskationsforlæg.

Vi skal i den forbindelse endnu en gang kraftigt understrege, at hvis kommunen ved tilsyn konstaterer, at der er foretaget ikke-godkendte godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal der tages skridt til lovliggørelse og evt. politianmeldelse. Se side 34 i Håndhævelsesvejledningen (pdf.)

F. eks. vis det i den forbindelse kan godtgøres, at landmanden har foretaget udvidelser for at spare sagsbehandlingstid, bør reaktionen – uanset den administrative reaktion – være indgivelse af politianmeldelse . Lovliggørelsen bør altid ske gennem en indskærpelse med passende kort frist til f.eks. at nedbringe dyreholdet til det godkendte antal.