Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse har fået en tvilling

Miljøstyrelsen Erhverv publicerede i september et nyt nyhedsbrev om til-syn og godkendelse med industrivirksomheder.

Miljøstyrelsen Erhverv publicerede i september et nyt nyhedsbrev om tilsyn og godkendelse med industrivirksomheder.

Vi vil i relevant omfang ”samsende” med vores nye tvilling virk.som og gengive artikler af tværgående interesse for både virksomheds- og landbrugsområdet. Følgende to artikler om tilsyn har således også været bragt i virk.som.