Afregning af aktivitetsbaseret tilskud til kommunale godkendelser

De sidste kommuner er netop nu ved at indsende deres opgørelse over antallet af afgørelser.

De sidste kommuner er netop nu ved at indsende deres opgørelse over antallet af afgørelser. Miljøstyrelsens vil derefter med en frist på 4 uger kræve det forudbetalte tilskud tilbage fra de kommuner, der ikke har op-fyldt den kvote af afgørelser, som de har fået tilskud til. Derefter vil det opkrævede beløb blive fordelt blandt de kommuner, der har afgjort flere sager end de har fået tilskud til. Desværre vil udbetalingen heraf først blive foretaget efter nytår.