Status for godkendelsesarbejdet sep. 2010

Status pr. 1. september 2010 er, at der stadig er en god bid tilbage af sagspuklen, der i øjeblikket er på 1160 sager.

Der forventes imidlertid i september en kraftig stigning i antallet af afgørelser, idet den kommunale tilskudspulje har deadline pr. 1. oktober 2010.

Stigning i overskridelser af sagsbehandlingsfristerne

Når det gælder de aftalte sagsbehandlingsfrister på henholdsvis 9 og 6 måneder viser tallene for begge frister betydelige overskridelser. I forhold til opgørelsen i juli 2010 er der sket en stigning fra 42% til 46% af alle godkendelsessager overskrider 9 måneders fristen. Dertil kommer, at 56% af § 11 og § 16 godkendelserne overskrider 6 måneders grænsen.

Som det fremgår af kommuneoversigten , der ligger som bilag til dette nyhedsbrev, er der markante forskelle kommunerne imellem i forhold til overskridelserne af sagsbehandlingsfristerne.