Brugerbetaling for konsulenter

Landboforeningen Gefion har rettet henvendelse til Folketingets Ombudsmand om kommunernes brug af konsulenter til sagsbehandling af husdyrgodkendelser. Ombudsmanden har bedt om Miljøstyrelsens vurdering af sagen.

Landboforeningen Gefions kritik går på, at der er meget stor forskel på størrelsen af det beløb, som det enkelte landbrug skal betale alt afhængig af, om arbejdet er udført af kommunen eller om der er brugt konsulentbistand. Miljøstyrelsen er enig i, at det kan blive væsentligt dyrere for landmanden, hvis kommunen bruger konsulentbistand. Men styrelsen vurderer ikke, at opkrævningen er i strid med de forvaltningsretlige principper, hvis kommunens beslutning om at bruge konsulentbistand er sket på et sagligt grundlag og i øvrigt opfylder betingelserne i udtalelsen.

På baggrund af Miljøstyrelsens svar til Landboforeningen har Ombudsmanden besluttet ikke at foretage sig yderligere. Læs her den begrundede udtalelse .