Opgørelse og afregning af tilskud til husdyrgodkendelser

Den 1. oktober 2010 er skæringsdato for opgørelse af det aktivitetsbaserede tilskud til husdyrgodkendelser. Kommunernes endelige opgørelse af hvor mange klageberettigede godkendelser og afslag, man har afgjort i perioden 1/1-2009 - 1/10-2010 skal bilagt revisorpåtegning være indsendt til Miljøstyrelsen inden 18. oktober 2010.

Kopi af alle afgørelsesbrevene og forside af godkendelsesafgørelserne skal indsendes sammen med revisorpåtegningen. Klik her for at få Miljøstyrelsens generelle revisorinstruks og et udkast til revisorpåtegning særligt tilpasset det aktivitetsbaserede tilskud . Det er kun tilskud på over 100.000 kr., der skal have en revisorpåtegning. Dvs. såfremt I har under tre tilskudsberettigede afgørelser over baseline så behøver I ingen revisorpåtegning.

De enkelte kommuners endelige fordelingsprocent i forhold til den samlede baselinemængde på 2363 opgøres ud fra kommunens respektive andel af det samlede antal indsendte godkendelsessager i perioden 1/1-2007 – 1/10-2010. Andelen vil blive fastlagt endeligt med et udtræk fra UVISA pr. 1. oktober 2010. Så husk endnu en gang at meddele os inden 30. september 2010, hvis I har fiktive ansøgninger eller scenarieberegninger liggende som reelle ansøgninger og som derved vil tælle med i jeres fordelingsnøgle og forhøje jeres individuelle baseline.

De kommuner, der ikke inden 1. oktober 2010 har nået at afgøre det antal sager de har fået tilskud til, vil skulle betale tilskuddet til de manglende antal sager tilbage. Konkret vil vi snarest muligt efter den 18. oktober 2010 offentliggøre en samlet opgørelse, hvorefter de pågældende kommuner med én måneds frist vil skulle indbetale beløbene. Derefter vil alle kommuner, der har afgjort flere tilskudsberettigede sager end de har fået tilskud til, få udbetalt et yderligere tilskud på 34.500 kr. for disse ekstra sager. Såfremt antallet af disse ekstra tilskudssager overstiger antallet af tilbagebetalte sagstilskud, vil tilskudssatsen pr. sag for disse ekstra sager blive forholdsvis sat ned.