Køreplan for lancering af nyt sagsbehandlermodul

Den nye udgave af husdyrgodkendelse.dk vil ikke blot give et markant løft i nye funktionaliteter for de kommunale sagsbehandlere, men vil også markere overgangen til en helt ny måde at behandle miljøansøgninger på.

For at lette kommunernes overgang til det nærmest helt nye IT-ansøgningssystem, bliver systemet i første omgang kun offentliggjort på systemets uddannelsessite. Det vil ske i uge 40 (4. oktober), hvor det bliver muligt for alle kommunale sagsbehandlere at se og afprøve systemet i ’uddannelses-mode’. I uddannelses-mode vil systemet ligne det endelige, men uden at rigtige godkendelser bliver berørt af at kommunale sagsbehandlere afprøver sagsbehandlermodulet.

Den version der bliver lagt på uddannelses-sitet i uge 40, vil indeholde næsten alle de funktioner, der kommer til at ligge i den endelige udgave herunder de værktøjer der skal hjælpe kommunerne i sagsbehandlingen. Det vil sige at i den udgave der kommer på uddannelsessitet i uge 40, vil man kunne afprøve systemets nye vurderings- og vilkårsbank og kommunikationsmodulet vil også være klar til afprøvning. Inden systemet går i endelig drift vil også scenarieberegninger, versionsstyring og ESDH-løsningen også være klar.

I forbindelse med release til uddannelsessitet planlægges det at afholde 3 dialogmøder 3 forskellige steder i landet. Klik her for at se hvor og hvornår dialogmøderne holdes. (linket er ikke længere aktivt) Miljøstyrelsens rejsehold vil stå for disse møder, og vil ligeledes stå for de ca. 10-15 kursusdage det planlægges af afholde i ugerne efter release på uddannelsessitet.

Det er forventet af dialogmøderne og kursusdagene vil resultere i meget værdifuld respons fra især kommunerne som vil indgå i det videre udviklingsarbejde.

Den endelige idriftsættelse påregnes at ske primo november. Idriftsættelsen vil ske henover en weekend, idet alle skemaer skal konverteres til det nye design og den nye beregningsmotor.