Nye BAT-standardvilkår

Miljøstyrelsen har nu færdiggjort de endelige versioner af de vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT for malkekvæg og slagtesvin.

De vejledende retningslinjer angiver niveauer for, hvor langt slagtesvin- og malkekvægbesætninger kan komme ned ved anvendelse af BAT i forhold til udledningen af ammoniak og fosfor. Der er lagt vægt på at sikre ensartethed og forudsigelighed på tværs af kommunegrænserne. Med de nye vejledende retningslinjer om BAT bliver det betydeligt hurtigere for kommunerne at foretage deres miljøvurderinger og stille miljøkravene.

De vejledende BAT-standardvilkår skulle gerne i sammenhæng med den nye digitale og de nye sider BAT og Miljøteknologi give et godt overblik over BAT i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Her kan du se de endelige BAT-standardvilkår .

Miljøstyrelsen har i dag sendt udkast til vejledende BAT-standardvilkår for søer og smågrise i offentlig høring. Fristen for at komme med høringssvar hertil er mandag den 23. august 2010 kl. 12.00. Du kan finde høringsmaterialet på Miljøstyrelsens nye sider om BAT og miljøteknologi.