Ny digital vejledning om godkendelse af husdyrbrug

Det er os en særlig glæde nu at kunne den nye digitale vejledning, der samler alt hidtidigt vejledningsmateriale ét sted i en fælles struktur.

Vi har siden efteråret 2009 arbejdet intensivt med at udarbejde denne vejledning og vi håber, at vi med den nye digitale vejledning har lavet et godt og brugbart værktøj for kommunale sagsbehandlere og ansøgere af miljøgodkendelser. Vi har i den forbindelse haft tilknyttet en sparringsgruppe bestående af erfarne kommunale sagsbehandlere fra Assens, Guldborgsund, Hjørring, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner. Sparringsgruppen har løbende givet kommentarer til indholdet og opbygningen af vejledningen.

Vi har lagt stor vægt at skrive i et direkte og lettilgængeligt sprog og vi har desuden søgt at lave en overskuelig struktur for de enkelte faglige emner. Vejledningens opdeling matcher både strukturen i det nye afgørelsesmodul vi lancerer til oktober, og i den kommunale help-desk, hvilket har muliggjort en direkte integration af vores helpdesk-svar under de enkelte sider i vejledningen.

Lay-out og brugerfaciliteter er inspireret direkte af Wikipedia med de samme søgefunktioner og mulighed for en åben faglig dialog mellem brugerne. Det er i den forbindelse vores håb, at I vil benytte jer af muligheden for at diskutere de enkelte faglige emner og herunder give os input til løbende forbedringer af vejledningen på de enkelte områder.

Løbende opdatering i stedet for FAQ’er

En af de mere markante nyskabelser ved den nye vejledning er, at FAQ’er fremover erstattes af løbende faglige afklaringer (FA), der publiceres som integrerede ændringer under de enkelte faglige emner i vejledningen. Du kan til enhver tid holde dig ajour med de seneste ændringer gennem vejledningens abonnement-service, hvor du både kan bruge traditionelle mail-services og moderne RSS-feeds til din PC og mobil !

Vi har allerede taget hul på denne fagre nye FA-verden og integreret de seneste faglige afklaringer omkring mink/dyrevelfærd, konfirmationsheste, 3. mandsarealer og teknologiafprøvninger i vejledningen – se særskilt artikel herom.

Indtil videre omhandler den digitale vejledning kun godkendelser efter §11, §12 og §16. Derfor har vi redigeret de gamle FAQ’er og bibeholdt de FAQ’er, som omhandler §10 tilladelser, revurderinger m.m. Og for at historikken ikke skal gå helt fløjten bibeholder vi indtil videre siden med alle de gamle FAQ’er på en særskilt side, der ikke opdateres.

Høring af nyt vejledningsmateriale

Langt hovedparten af den digitale vejledning er gennemskrivning af allerede eksisterende udsendt vejledningsmateriale. Imidlertid indeholder afsnittene om Ammoniak – påvirkning af natur, Nitrat (overfladevand) og Fosfor helt nyt vejledningsmateriale, der ikke før har været i sendt i offentlig høring. Høringsparterne kan derfor med frist til 27. august 2010 komme med høringssvar om disse emner, der herefter vil blive uploadet i en endelig version. Høringen skal dog ingenlunde afholde brugerne fra at anvende metoder og kriterier i disse tre dele af vejledningen.

Klik ind og se resultatet på: www.mst.dk/husdyrvejledning