Nr. 10 - 24. juni 2010

Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse informerer kommunerne om seneste nyt vedrørende miljøgodkendelser af husdyrbrug. Find bl.a. seneste kommuneoversigt.

Læs hele Nyhedsbrev nr. 10 i PDF-version

Artikel 1: Vejledende notat om konkret vurdering af nitratudvaskning til overfladevande

Materiale til artikel 1: Miljøstyrelsens vejledende notat om afskæringskriterier

Bilag til notat: Bilag til Vejledende notat om afskæringskriterier