Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 1 udsendt 1. maj 2009

Nyhedsbrev

Et nyt og bedre Husdyrgodkendelse.dk
IT-ansøgningssystemets beregningsmoduler og kortgrundlag vil blive udviklet yderligere for at forbedre rammerne for den kommunale sagsbehandling og robustheden i systemet. Konkret planlægger vi at udvikle følgende:

Mulighed for at anvende systemet som sagsbehandlingssystem.

  • At ansøgningen udvikles, så den fuldt ud kan anvendes som den miljøtekniske redegørelse.
  • Mulighed for at systemet i højere grad kan anvendes til scenarieberegninger under sagsbehandlingen.

I den nuværende udformning modtager I selve ansøgningen som et PDF-dokument, hvilket ikke er stort forskelligt fra at modtage en ansøgning på papir. I en fremtidig udformning af systemet vil ansøgningen kunne bestå af printvenlige skærmbilleder, der giver mulighed for at sagsbehandlere kan skrive tekst i specielle bokse mellem de forskellige afsnit i ansøgningen, men ikke kan redigere i den tekst, der er skrevet af ansøgeren. Med denne nye udformning af systemet vil I kunne udfærdige den endelige afgørelse på baggrund af teksten formuleret i selve ansøgningen.

Tekstredigeringsfunktionen vil også blive forbedret, så det fremover bliver muligt at skrive formateret tekst samt indsætte tabeller og benytte sig af andre funktionaliteter, der kan gøre teksten mere overskuelig.

Vi planlægger også at forbedre systemet med et egentligt sagsstyringsmodul og mulighed for scenarieberegninger.

Alle disse udbygninger af systemets kommunale administrationsmodul vil ske i nært samarbejde med KL og den kommunale brugergruppe.  Følg med i projektet på www.mst.dk/landbrug/husdyrgodkendelse-dk/udviklingsprojektet


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 1 (01/05/09)

Bedre rammer for husdyrgodkendelser

Ny visitationsprocedure for ansøgninger

UVISA - Nyt moniteringssystem for ansøgninger

Nyt rejsehold fra KL og Miljøstyrelsen

Kurser for jer, der arbejder med miljøgodkendelser

Ny helpdesk for kommunerne

Standardvilkår for BAT

Ny godkendelsesbekendtgørelse med virkning 1. april 2009

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 1 (pdf)