Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 1 udsendt 1. maj 2009

Nyhedsbrev

Ny help desk for kommunerne
For at kunne vejlede bedst muligt i, hvordan I skal fortolke reglerne om godkendelse af husdyrbrug, har vi opgraderet vores enhed med en help desk funktion, der kan besvare spørgsmål om husdyrloven.

Fra 1. maj 2009 kan du e-maile eller ringe til den nye help desk og få afklaret spørgsmål til husdyrloven. Vores help desk har åbent alle hverdage fra kl. 9-16 og er bemandet af et ekspert-team, der kan hjælpe, hvis du har principielle spørgsmål til behandling af husdyrgodkendelser. Du kan imidlertid ikke få svar på spørgsmål til behandling af konkrete sager om husdyrgodkendelser.

Det kan du få hjælp til:

• Fortolkning af husdyrlovens regler
• Vejledning om almindelig forvaltningsret i relation til husdyrlovens regler
Vores help-desk kan dog ikke hjælpe dig med:

• Spørgsmål til behandling af konkrete sager
• Andre områder end husdyrloven

Kontakt den kommunale helpdesk for husdyrgodkendelse i Miljøstyrelsen på e-mail ved hjælp af indsendelsesformularen på  www.mst.dk/landbrug/husdyraftale/helpdesk

Vi har de bedste forudsætninger for at besvare dit spørgsmål, når du henvender dig pr. e-mail. Det er dog også muligt at ringe til Miljøministeriets Informationscenters telefon på 70 12 02 11 alle hverdage fra kl. 9-16 hvorfra du stilles videre til vores kommunale help-desk for husdyrgodkendelse, hvor vi vil forsøge at svare umiddelbart på dit spørgsmål.

For alle øvrige spørgsmål om landbrug (der ikke specifikt vedrører husdyrloven) kan du skrive til Miljøstyrelsens Erhverv:

For spørgsmål til IT-ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk kan du stadig skrive til:


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 1 (01/05/09)

Bedre rammer for husdyrgodkendelser

Ny visitationsprocedure for ansøgninger

UVISA - Nyt moniteringssystem for ansøgninger

Nyt rejsehold fra KL og Miljøstyrelsen

Kurser for jer, der arbejder med miljøgodkendelser

Standardvilkår for BAT

Et nyt og bedre Husdyrgodkendelse.dk

Ny godkendelsesbekendtgørelse med virkning 1. april 2009

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 1 (pdf)