Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 1 udsendt 1. maj 2009

Nyhedsbrev

Kurser for dig, der arbejder med husdyrgodkendelser
KL og Miljøstyrelsen planlægger at afholde et kursus for nye sagsbehandlere i kommunerne med henblik på at give dem en grundlæggende introduktion til arbejdet med miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Desuden er der en række workshops på tegnebrættet, som KL og Miljøstyrelsen vil afholde rundt om i landet så tæt på den enkelte sagsbehandler som muligt. Hensigten er, at disse workshops skal bruges til at gå mere i dybden med arbejdet med husdyrgodkendelser.

Rejseholdet står for at planlægge og koordinere de kursusaktiviteter, der vil blive udbudt henover sommeren. Desuden vil der blive udarbejdet et katalog over de oplægsholdere, som kan tilbydes rundt om i de lokale netværk.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 1 (01/05/09)


Bedre rammer for husdyrgodkendelser

Ny visitationsprocedure for ansøgninger

UVISA - Nyt moniteringssystem for ansøgninger

Nyt rejsehold fra KL og Miljøstyrelsen

Ny helpdesk for kommunerne

Standardvilkår for BAT

Et nyt og bedre Husdyrgodkendelse.dk

Ny godkendelsesbekendtgørelse med virkning 1. april 2009

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 1 (pdf)