Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 1 udsendt 1. maj 2009

Nyhedsbrev

Nyt rejsehold
Fra maj 2009 kan I i kommunerne få hjælp til at løse "husdyropgaven" fra et nyt rejsehold bestående af proceskonsulenter og medarbejdere fra Miljøstyrelsen med særlig viden om husdyrloven. Rejseholdene kan bl.a. vejlede jer om, hvordan sagsbehandlingen kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt og stille med miljøfaglig og juridisk ekspertise til gavn for sagsbehandlerne.

Rejseholdet er et tilbud til alle kommuner, der arbejder med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Tilbuddet er dog særligt rettet mod de kommuner, der modtager mange ansøgninger om miljøgodkendelser af husdyrbrug og/eller kommuner, som har færdigbehandlet ingen eller meget få sager. Kommunerne kan rekvirere rejseholdet ved at kommunens tekniske chef sender en anmodning til . Hvis I har spørgsmål til rejseholdtilbuddet kan I også rette det til denne postkasse. Her i maj er vi i færd med at bemande rejseholdene og fra juni vil I kunne finde telefonnumre m.m. på www.mst.dk/landbrug/husdyraftale/rejsehold

Rejseholdtilbuddet består af en indledende analyse af kommunens arbejde med husdyrgodkendelser. Da der kan være vidt forskellige årsager til, at kommunerne ikke har nået at færdigbehandle så mange sager om husdyrgodkendelser, skal rejseholdet først og fremmest finde ud af, hvor ”skoen trykker” i den enkelte kommune. Derfor foretager rejseholdet en analyse af kommunens arbejdsgange m.v. og på den baggrund laver rejseholdet en aftale med den pågældende kommune om, hvilke fagområder kommunen skal have rejseholdets hjælp til.

Dette tilbud er en enestående chance for at få strømlinet kommunens arbejdsgange af proceskonsulenter, der har ”optimeringsbrillerne” på. Desuden får de kommunale sagsbehandlere lejlighed til at trække på Miljøstyrelsens juridiske og miljøfaglige ekspertise.

Derimod hverken kan eller skal rejseholdet hjælpe kommunerne med konkret sagsbehandling eller konkret registrering af natur. I stedet vil rejseholdet fokusere på at styrke kommunens egne kompetencer for at løse husdyropgaven hurtigere og med afgørelser af en højere kvalitet i fremtiden.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 1 (01/05/09)


Bedre rammer for husdyrgodkendelser

Ny visitationsprocedure for ansøgninger

UVISA - Nyt moniteringssystem for ansøgninger

Kurser for jer, der arbejder med miljøgodkendelser

Ny helpdesk for kommunerne

Standardvilkår for BAT

Et nyt og bedre Husdyrgodkendelse.dk

Ny godkendelsesbekendtgørelse med virkning 1. april 2009
Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 1 (pdf)