Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse - Nr. 1 udsendt 1. maj 2009

Bedre rammer for husdyrgodkendelser
Den nye aftale mellem KL og miljøministeren indebærer en markant forbedring af jeres rammer for at behandle den store pukkel af ansøgninger godkendelse af husdyrbrug.

Først og fremmest får I flere ressourcer gennem en ny tilskudsordning, hvor vi ud fra antallet af sager i 2007-08, har forudbetalt i alt 43,5 mio. kr. til kommunerne. Dertil kommer, at vi afgørende forbedrer de statslige rammer på området med fire nøgleinitiativer, som du kan læse mere om i nedenstående.

Vi er allerede langt med hensyn til at få ansat de personer, der skal udgøre holdene bag de fire initiativer og vi er godt i gang med at etablere de fysiske rammer. Konkret har vi startet en helt ny afdeling af Miljøstyrelsen op i Århus, der har til huse i Århus Amts gamle amtsgård på Lyseng Allé.

Miljøstyrelsen Erhverv Århus skal stå for de nye rejsehold og udarbejdelsen af de nye standardiserede BAT-vilkår. Vi har her i april ansat i alt 10 personer til at bemande de to funktioner, der vil være endeligt bemandede med hver fem personer den 1. juni 2009. Dertil kommer, at der vil blive suppleret med et antal proceskonsulenter knyttet til rejseholdene.

Miljøstyrelsen Erhverv Århus vil fungere som en integreret del af Miljøstyrelsens Erhvervsenhed, og vil selvsagt være i tæt daglig kontakt med den nye help desk funktion i København gennem video links og andet teknisk isenkram.

I Miljøstyrelsen Erhverv København har vi ligeledes fået bemandet holdet bag det forbedrede IT-ansøgningssystem og den nye help desk, der går i luften i dag 1. maj 2009.

Alle initiativerne og Miljøstyrelsens nye hold af personer, der skal føre dem ud i livet, vil blive præsenteret på tre dialogmøder som vi sammen med KL afholder rundt om i landet den 12-14. maj 2009. Læs her invitationen til dialogmøderne og tilmeld dig hos Anette Marqvardsen på e-post:

Du kan altid følge med i de seneste initiativer og læs meget mere på www.mst.dk/landbrug/husdyraftale  , som vi redigerer og opdaterer i samarbejde med KL.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 1 (01/05/09)


Ny visitationsprocedure for ansøgninger

UVISA - Nyt moniteringssystem for ansøgninger

Nyt rejsehold fra KL og Miljøstyrelsen

Kurser for jer, der arbejder med miljøgodkendelser

Ny helpdesk for kommunerne

Standardvilkår for BAT

Et nyt og bedre Husdyrgodkendelse.dk

Ny godkendelsesbekendtgørelse med virkning 1. april 2009

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 1 (pdf)