Korte nyheder nr. 35

10. juli 2012

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse stopper

Vi har besluttet at stoppe udsendelsen af ”Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse” samt ”Korte nyheder”. Dette nyhedsbrev bliver derfor det sidste i rækken.

Fremover vil udsendelse af information ske gennem ”Nyheder om regulering af landbruget” på Miljøstyrelsens hjemmeside
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Nyheder+landbrug/

Abonnement på Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse vil blive flyttet til landbrugsnyhederne. Man kan desuden selv tilmelde eller afmelde landbrugsnyhederne på hjemmesiden.

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse blev oprettet under Husdyraftale 1, men er som bekendt fortsat ud over aftaleperiodens udløb. Vi finder det mest hensigtsmæssigt, at information på husdyrgodkendelsesområdet nu samles med øvrig information og nyheder på landbrugsområdet.

Information om IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk findes på http://www.husdyrgodkendelse.dk/Generelt/Nyheder.aspx

Husdyrhelpdeskens telefon holder sommerferie

Telefonen til husdyrhelpdesken er lukket i uge 29, 30 og 31 pga. sommerferie. Telefonen er åben som normalt onsdag den 11. juli kl. 10 – 14, og første gang efter ferien onsdag den 8. august kl. 10 – 14.