Korte nyheder nr. 34

24. april 2012

Ændret telefontid i husdyrhelpdesken (hotline)

Fra 1. maj 2012 ændres husdyrhelpdeskens telefontid til onsdag kl. 10 - 14. I den periode, hvor vi har haft telefontid to gange om ugen, har antallet af henvendelser været så overskueligt, at vi for at bruge vores tid på vejledning mest effektivt vælger at koncentrere telefontiden til fire timer om ugen.

BAT-emissionsgrænseværdier for svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Emissionsgrænseværdierne for svin og malkekvæg uden for gyllebaserede staldsystemer er nu lagt på Miljøstyrelsens hjemmeside. Læs om dem vha. linksene nedenfor.

BAT-emissionsgrænseværdier for svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af teknikker uden for gyllesystemer