Korte nyheder nr. 33 - 16. marts 2012

Ændring i tilsynsindberetningen for landbrug vedrørende markstakke

Miljøstyrelsen åbnede den 2. marts 2012 for Miljøtilsynsdatabasen, så kommunerne kan foretage tilsynsindberetningerne, der skal være indberettet senest den 1. april.

Efter kommunerne er gået i gang med at indberette tilsynet, har Miljøstyrelsen modtaget flere henvendelser vedrørende landbrugsskemaets del 2.1 om markstakke.

I denne del af skemaet bedte Miljøstyrelsen bl.a. om en opgørelse af samtlige landbrug med markstakke, der forefindes i kommunen. Som flere kommuner har gjort opmærksom på, er dette ikke en oplysning, der er registreret i kommunernes systemer, bl.a. fordi det ikke er lovpligtigt at anmelde en markstak. Markstakke konstateres i stedet ved et tilsyn på et husdyrbrug, hvor det noteres, at der er ført tilsyn med en markstak, og det er kontrolleret om reglerne for overdækning m.v. er overholdt.

Efter dialog med flere landbrugskommuner, har Miljøstyrelsen derfor valgt at ændre i tilsynsindberetningsskemaet, så kommunen nu i stedet bedes opgøre ”Antal brug i alt, hvor der ved tilsyn i 2011 er konstateret erhvervsmæssigt dyrehold eller markstakke”. Derved efterspørger Miljøstyrelsen nu et tal, som kommunen har forudsætning for at fremskaffe. Da markstakke ofte er af midlertidig karakter, er der tillige god mening i alene at medtage oplysninger fra tilsyn i 2011, hvilket giver et mere rigtigt øjebliksbillede. Antal husdyrbrug med markstakke konstateret ved tilsyn i tilsynsåret, kan endvidere fint holdes op med antal tilfælde, hvor markstakke har givet anledning til håndhævelse på de enkelte typer af virksomheder i tilsynsåret.

Årsagen til, at Miljøstyrelsen efterspørger oplysninger om markstakke, er, at EU Kommissionen overvåger implementeringen af Nitratdirektivet i Danmark, og her ønsker de bl.a. at følge med i brugen af markstakke og håndhævelser herpå.

Det er derfor vigtigt, at Miljøstyrelsen får så brugbare og korrekte tal som muligt, og vi håber at denne ændring, kan imødekomme netop det uden at være til for meget besvær. Vi håber på jeres forståelse og samarbejde omkring ændringen i indberetningen.

Se det reviderede skema her

Se den reviderede vejledning her

Foretag indberetning her (inaktivt link)