Korte nyheder nr 28 - 22. december 2011

Miljøministeren har i dag offentliggjort de færdige vandplaner. Vandplanerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk

Læs mere om vandplanernes betydning for husdyrgodkendelser