Korte nyheder nr. 26 - 10. oktober 2011

Nye visninger for kommunerne og rettelse af fejl
Fra og med i fredags er det blevet muligt for kommunerne at få vist en række af de tiltag som landmanden anvender til at korrigere de enkelte produktioner i en ansøgning. I praksis er der nu etableret ordentlige visninger af foder- og vægtkorrektioner og andre teknologitiltag sådan, at I ikke mere behøver at lave krumspring i form af scenariekopier af ansøgningen for at få vist de pågældende tiltag.

Ændringerne er sket i direkte forlængelse af en dialog med en række repræsentanter for den kommunale brugergruppe, der ligeledes har været direkte inddraget i design og test af løsningen. De konkrete ændringer i visningerne ”dyrehold og management”, ”ammoniaktab” og ” markoplysninger” fremgår af nyhedssidenwww.husdyrgodkendelse.dk .

Med den nye opdatering blev der ligeledes rettet en række fejl i systemet. Dette vedrører først og fremmest rettelse af fejlene i fosforberegningerne. Samtidigt er ændret i den måde man opretter og redigerer produktioner, så der nu åbnes et nyt vindue, når man vil oprette, og/eller redigere en produktion. Denne ændring er lavet for at løse problemet med produktioner, der flytter sig over i andre stalde under redigering.

Opgørelsen af sagsbehandlingsdage er ligeledes blevet rettet til, så den flugter med den hidtidige opgørelse af sagsbehandlingsdage, hvor optællingen stopper efter 7 dage, når den har været sendt tilbage til ansøger.

Se en detaljeret opgørelse af de rettede fejl på nyhedssiden på husdyrgodkendelse.dk

Kvalitetssikring af opgørelse af sagsbehandlingsdage
Som et led i Husdyraftale 2 vil Miljøstyrelsen og KL den 25. oktober 2011 foretage et udtræk af de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for afsluttede sager fra 3. kvartal 2010 til og med 3. kvartal 2011. For at gøre denne opgørelse så præcis som mulig, bedes I inden 25. oktober 2011 sikre, at afslutningsdatoerne for de sager, der er afsluttet i perioden 1. oktober 2010 til 1. oktober 2011, er korrekte. Evt. rettede afgørelsesdatoer i de enkelte skemaer bedes indsendt til inden 25. oktober 2011 med angivelse af skemanummer og den nye rettede afgørelsesdato.