Korte nyheder nr. 25 - 6. oktober 2011

Husk tilmelding til regionale møder
Tilmelding skal ske til Ingrid Stougaard senest den 14. oktober 2011 , e-mail: .

De regionale møder blev omtalt i nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 18.

Du kan læse om møderne her

Task Force begynder arbejdet med klagesager
Den 3. oktober startede en ny Task Force i Natur- og Miljøklagenævnet arbejdet med "gamle" klagesager på husdyrområdet.

Natur- og Miljøklagenævnets sekretariat er blevet opnormeret med 22 årsværk i perioden 1. oktober 2011 til 31. marts 2013. Nævnets sekretariat har derfor gennemført en organisationsændring, der blandt andet betyder, at behandlingen af husdyrbrugssagerne fokuseres i to kontorer.

Den nye Task Force forventes i perioden at afgøre cirka 600 klagesager fra før 1. januar 2011. Med Task Forcens start i Natur- og Miljøklagenævnet er det også forventningen, at nævnet fremover i højere grad end tidligere kan afslutte husdyrsagerne med en miljøgodkendelse til ansøgeren.

Nyt om husdyrgodkendelse.dk
Husdyrgodkendelse.dk blev tirsdag den 4. oktober opdateret med nye normtal for N, P og ammoniaktab. De nye normtal gælder for alle ansøgninger indsendt 1. oktober 2011 eller senere, og alle ikke indsendte skemaer vil også benytte de seneste beregningsgrundlag.

Gå til husdyrgodkendelse.dk