Korte nyheder 23 - 9. august 2011

Brug af nye normtal for N og P i gødning ansøgninger om miljøgodkendelse

Plantedirektoratet har i juli måned offentliggjort normtal for kvælstof og fosfor i husdyrgødning (ab lager) for planåret 2011-2012.

I forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug, er normtallene for planåret 2011-2012, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, gældende for ansøgninger indsendt efter 1. oktober 2011. Miljøstyrelsen arbejder p.t. på at få de nye tal indarbejdet i Husdyrgodkendelse.dk som et nyt beregningsgrundlag, der vil træde i kraft pr. 1. oktober 2011.

For ansøgninger under udarbejdelse og som først forventes indsendt efter 1/10 2011 skal man være opmærksom på, at disse efter 1/10 2011 automatisk opdateres til at regne efter de nye normtal.


Gå til Husdyrgodkendelse.dk