Korte nyheder 22 - 21. juli 2011

Den 20. juli 2011 blev Husdyrgodkendelse.dk opdateret med følgende væsentlige ændringer:
• Fejl i forbindelse med oprettelse af § 17-skemaer er rettet, men i allerede oprettede skemaer skal fejlen rettes manuelt. Har du et gammelt § 17-skema, bedes du sende en mail til med emnet "§ 17 skema nr. xxxxx". Så vil skemaet blive flyttet op under igangværende sager hurtigst muligt.
• Sager der er hjemvist i det nye system benytter nu de normtal for N og P, samt generelt ammoniakkrav der var gældende på ansøgningstidspunktet. Men for sager der er hjemvist i perioden 26. april til 20. juli 2011 (i det nye system) er der en fejl som gør at skemaer skal rettes manuelt før de rigtige normer og krav slår igennem. Har du en hjemvist sag der ikke bruger de rigtige normtal for N og P samt ammoniakkrav sendes en mail til med emnet "Gammel hjemvist sag skema nr. xxxxx". Så vil skemaet blive rettet hurtigst muligt. Dvs. for hver sag skal der bruges to skemanumre før problemet kan løses.
Bemærk desuden at de skemaer der bliver oprettet i forbindelse med kommunens tryk på "Hjemvist-knappen" vil regne med de nyeste omregningsfaktorer for DE-beregninger.
• Arealoversigten har fået tilføjet et ”slet”-ikon, og det er muligt at downloade arealer. Fejl i forbindelse med, at antal stipladser ved tyrekalve automatisk sættes til samme antal i ansøgt drift og nudrift er rettet.
• Fejl i forhold til reduktionskrav, når der vælges dybstrøelse og "naturlig ventilation" er rettet.
• Fejlen der gjorde, at arealernes ”ansøgt drift” og ”nudrift” værdi automatisk sættes til samme værdi er rettet.
Vi arbejder på at udvikle en køfunktion til Farm-N, således at systemet i stedet for at komme med en fejlmeddelelse sætter beregningen i kø. Desuden arbejder vi på at rette den fejl, der gør, at der ikke kan oprettes produktioner samt, at der ved redigering vises forkerte stalde.
Gå til Husdyrgodkendelse.dk