Korte nyheder nr. 21

DN ønsker underretning om afgørelser om anmeldelser
Danmarks Naturfredningsforening har anmodet om underretninger om Kommunalbestyrelsernes afgørelser angående anmeldte aktiviteter på husdyrbrug behandlet efter kapitel 7 i "Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug". Dette sker i forlængelse af den seneste ændring af husdyrgodkendelsesloven, som bl.a. medførte nye anmeldeordninger for husdyrbrug.
Derfor har Miljøstyrelsen opdateret sin udmelding vedrørende kommunernes pligt til at underrette landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser truffet efter bl.a. husdyrgodkendelsesloven. Mere præcist består opdateringen i en tilføjelse nederst på notatets sidste side. Med opdateringen skal Miljøstyrelsen orientere samtlige kommuner om, at Danmarks Naturfredningsforening skal underrettes om afgørelserne. Læs notatet nedenfor:
Underretning om afgørelser på miljøbeskyttelseslovens, havmiljølovens og husdyrgodkendelseslovens område (pdf)
Opdatering på vej af normtal for lugtemission fra fjerkræ
Efter udarbejdelse af teknologiudredningen for fjerkræ er Miljøstyrelsen i gang med en mindre revision af lugtværdierne for visse typer af fjerkræ. Miljøstyrelsen forventer at indarbejde de opdaterede emissionsværdier i Husdyrgodkendelse.dk i løbet af september 2011.