Korte nyheder - 6. juli 2011

Krav om etablering af beholderbarrierer inden 1. januar 2012
Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen skal beholdere til flydende husdyrgødning beliggende mindre end 100 meter fra vandløb eller søer senest 1. januar 2012 have etableret gyllebarrierer. Miljøstyrelsen er ved at udarbejde en vejledende liste over de gyllebeholdere, der er underlagt kravet om etablering af en beholderbarriere eller en afviklingsplan.
Identifikationen af gyllebeholdere foretages på luftfotos på baggrund af udtræk fra Centralt Husdyrbrugs Register. Således gennemgås ca. 5000 adresser med henblik på at identificere beholdere indenfor afstandskravet. De enkelte kommuner vil modtage en liste over beholdere omfattet af kravet umiddelbart efter sommerferien. Det er herefter kommunens opgave at advisere de berørte ejere om kravet.
Udover at identificere de beholdere der er omfattet af kravet, udsender Miljøstyrelsen en uddybende vejledning til bestemmelserne vedrørende udformning af gyllebarrierer og øvrige afværge-foranstaltninger efter sommerferien.