Korte nyheder nr. 16

17. maj 2011

Miljøstyrelsen har nu færdiggjort de endelige versioner af de vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT for visse typer fjerkræbrug.

Der er desuden udarbejdet et høringsnotat, som beskriver de ændringer, der er foretaget i forhold til indkomne høringssvar.

Du finder de vejledende emissionsgrænseværdier her.