Korte nyheder - 29. april 2011

Ny hotline om hjemviste sager og videreførelse af helpdesken
Mandag d. 2. maj 2011 åbner den nye hotline, som er en del af husdyraftale 2. Samtidig genåbnes husdyrhelpdesken, dog i en anden form end hidtil, idet det bliver med fokus på behandlingen af hjemviste sager.
Ny hotline om hjemviste sager
Den nye hotline starter den 2. maj 2011 og fungerer frem til og med den 29. september 2011. I juli måned er telefonen dog lukket. Man kan ringe med spørgsmål om hjemviste sager inden for emnerne; habitatvurdering og BAT.
Kontakt hotline og husdyrhelpdesk
Hotline: 70 12 02 11
Via Miljøministeriets Informationscenter (samme nr. som til den tidligere husdyrhelpdesk)
Telefontider til hotline
Mandag kl. 10-14: Spørgsmål om habitatvurderinger
Torsdag kl. 10–14: Spørgsmål om BAT,
Opringning skal ske inden for de nævnte tidsrum. Ved brug af telefonsvareren uden for disse tidsrum vil man ikke kunne forvente at blive ringet op efterfølgende.
Videreførelse af husdyrhelpdesken
Husdyrhelpdesken begynder at fungere igen 2. maj 2011. Spørgsmål til helpdesken prioriteres efter et overordnet mål om ’mest nytte til flest kommuner’.
Generelt prioriteres spørgsmål af en vis kompleksitet, og hvor besvarelsen vurderes at være af principiel karakter og til gavn for flest muligt i kommunerne. Mere konkret prioriteres spørgsmål efter følgende kriterier:
1. Spørgsmål til hjemviste sager om habitatvurderinger og BAT af principiel karakter
2. Spørgsmål til hjemviste sager om øvrige emner af principiel karakter
3. Øvrige spørgsmål til hjemviste sager
4. Spørgsmål om husdyrgodkendelsesloven af principiel karakter
5. Øvrige spørgsmål om husdyrgodkendelsesloven
For spørgsmål inden for samme prioriteringsgruppe besvares de ældste spørgsmål så vidt muligt først. Ikke alle spørgsmål kan forventes besvaret, da Miljøstyrelsen prioriterer en generel vejledningsindsats frem for besvarelse af spørgsmål, der er tæt knyttet til behandling af konkrete sager i kommunerne.
Gå til Husdyrhelpdesken