Korte nyheder nr. 14

26. april 2011

Det nye Husdyrgodkendelse.dk - digital myndighedsbehandling i version 2.0

Vi har i dag endeligt lanceret den nye version af IT-systemet Husdyrgodkendelse.dk. Med lanceringen baner vi vejen for en helt ny måde at lave myndighedsbehandling af miljøgodkendelser.
Vi har til lejligheden udarbejdet en række manualer, der introducerer  brugerne for de enkelte dele af systemet.
Klik her for at komme over til disse manualer.
Således kan de kommunale miljømyndigheder nu lave hele miljøgodkendelsen med strukturerede og kvalitetssikrede vurderinger og vilkår i et samlet integreret system.

Systemet leverer nu ikke blot som hidtil ansøgers kvalitetssikrede miljøberegninger over husdyrbrugenes emissioner af lugt, ammoniak, nitrat og fosfor. Gennem et helt nyt kommunikationsmodul kan ansøger og myndighed føre en struktureret dialog om eventuelle mangler i ansøgningen og løbende høre ansøger om udkast til vilkår og vurderinger. Samtidigt kan kommunens sagsbehandler lave scenarieberegninger over f.eks. alternative placeringer af bygninger og gyllebeholdere m.m.

Systemet er bygget op omkring helt samme struktur som Miljøstyrelsens nye digitale vejledning på området. Det vil sige, at i stedet for at myndighedsvejledningen er placeret som en pæn bog på en hylde i det kommunale kontorlandskab, så fungerer den nye digitale vejledning nu direkte som en integreret brugervejledning til alle dele af det nye IT-system.

På ansøgersiden leverer systemet de samme kvalitetssikrede miljøberegninger som hidtil. Dog med den store forbedring, at systemet laver langt hurtigere beregninger , idet den bagvedliggende kodning er lavet helt om. Konkret er det gamle veludtjente regneark, som hidtil udgjorde beregningsmotoren, nu skiftet ud med en ny "hardkodet" model, der udfører beregningerne i ekspresfart. Samtidigt er systemet blevet opdateret sådan, at det nu regner med de norm-tal, der følger af den seneste ændring af husdyrgodkendelsesloven (L12).

Systemet er udviklet i nært samarbejde med en kommunal brugergruppe, der løbende har givet indspil til systemets udformning. Systemet er finansieret af Miljøstyrelsen med tilskud fra Kommunernes Landsforening.