Korte nyheder nr. 13

28. januar 2011

Status for kommunernes sager pr. 10. januar 2011

Statusopgørelsen er lavet ved den formelle afslutning af husdyraftalen 31. december 2010. Opgørelsen viser, at kommunerne i løbet af 2009 og 2010 har afsluttet i alt 4.124 sager mod de 4.872 sager, der var forudsat i aftalen. Imidlertid er antallet af indsendte sager 700 færre end forudsat i aftalen, hvorved antallet af sager, der er i en sagsbehandlingsproces (ikke afsluttede sager), er på niveau med det, som er forudsat i aftalen (ca. 800 sager i den almindelige sagsomsætning på landsplan).

Efter husdyraftalens succes med at nedbringe puklen til nul sager 1.oktober 2010, er den nu begyndt at bygge sig op igen. Opgørelsen viser en stigning i puklen på 360 sager efter deadline 1. oktober 2010, hvor det aktivitetsbaserede tilskud blev udbetalt, og puklen reelt var arbejdet væk. 

Dykket efter kommunernes store indsats i 3 kvartal fremgår af nedenstående kvartalsopgørelse over antallet af afsluttede sager pr. kvartal.

Fordelingen på kommuneniveau fremgår af denne Kommuneoversigt 10. januar 2011 baseret på udtræk fra UVISA-systemet. Kommunerne er ranket ud fra, hvor stor en procentdel af de sager, der er og har været aktive 2011, har overskredet en sagsbehandlingstid på henholdsvis 9 måneder for §12 og 6 måneder for §11 og §16 ansøgninger.

Miljøstyrelsen vil i lyset af ovenstående følge i med i udviklingen i 2011 og sammen med KL, overveje, om der bliver behov for yderligere indsatser fremadrettet. Miljøstyrelsen arbejder videre med at forbedre de rammer, kommunerne har for arbejdet med husdyrgodkendelserne;  BAT-sekretariatet er ved at færdiggøre de sidste BAT-blade, den digitale vejledning er på nettet, og sagsbehandlermodulet er i gang med sidste testrunde, hvorefter rejseholdet vil afholde kurser i brugen heraf.