Korte nyheder nr. 11

19. november 2010

Miljøstyrelsen har nu færdiggjort de endelige versioner af de vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT for søer og smågrise.

De vejledende retningslinjer angiver niveauer for, hvor langt so- og smågrisebesætninger kan komme ned ved anvendelse af BAT i forhold til udledningen af ammoniak og fosfor.

Der er desuden udarbejdet et høringsnotat, som beskriver de ændringer, der er foretaget i forhold til indkomne høringssvar.