Korte nyheder nr. 10

15. oktober 2010

BASELINE FOR TILSKUD TIL KOMMUNALE AFGØRELSER

Miljøstyrelsen har i den forgangne uge udarbejdet vedlagte baseline, der vil blive lagt til grund ved tildelingen af tilskuddet til husdyrgodkendelser til de enkelte kommuner. Baselinen er udarbejdet på baggrund af udtræk fra UVISA-modulet af 13. oktober 2010 og dækker alle de ansøgninger efter §11, §12 og §16, der er indsendt  gennem Husdyrgodkendelse.dk i perioden 1/1-2007 - 1/10-2010.

Klik her for at se baseline-opgørelsen

OFFENTLIG HØRING AF BAT-STANDARDVILKÅR FOR FJERKRÆ

Hermed fremsendes udkast til vejledende BAT-standardvilkår, som kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser af konventionel produktion af slagtekyllinger og æg omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12.

Det fremsendte høringsmateriale kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Landbrug+hoeringsmateriale/
og omfatter:

”Vejledende emissionsgrænseværdier, som er opnåelige ved BAT for konventionel produktion af slagtekyllinger - omfattet af § 11 og § 12 i husdyrgodkendelsesloven”

”Vejledende emissionsgrænseværdier, som er opnåelige ved BAT for konventionel produktion af konsumæg - omfattet af § 11 og § 12 i husdyrgodkendelsesloven”

Høringen slutter mandag den 8. november kl 12.

WORKSHOP "LUGT - HANDS ON"

LEDIGE PLADSER PÅ WORKSHOPPEN!!

INDHOLD
Formålet med workshoppen er at sætte dig i stand til at foretage en kvalificeret vurdering af resultaterne fra lugtberegningen i IT-ansøgningssystemet.

OPLÆGSHOLDER
Lene J. Lind, miljømedarbejder, Svendborg Kommune

STED
Miljøstyrelsen Erhverv Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

TILMELDING
Du tilmelder dig workshoppen "Lugt – Hands on" på e-mail: , senest den 22. oktober 2010.

I emnefeltet skal du skrive "Tilmelding til Lugt Hands on".

Mail-teksten skal indeholde dit navn, din kommune, mailadresse og telefonnummer.