Feedback ønskes

Som det blev nævnt på de regionale møder, så ønsker Miljøstyrelsen feedback fra kommunerne om, hvad der kan gøre sagsbehandlermodulet på husdyrgodkendelse.dk attraktivt at bruge. Vi vil også gerne have overvejelser om digitalisering af anmeldeordningerne, så anmeldelse kan ske gennem husdyrgodkendelse.dk.

Hvis du har forslag eller bare overvejelser om dette, så giv besked til et af følgende medlemmer af brugergruppen for IT-ansøgningssystemet, som så kan viderebringe det til Miljøstyrelsen.

Anne Samsøe-Petersen,
Anne-Marie Svendsen,
Asger Jensen,
Else Henriette Libak Hansen,
Eva Folke,
Hanne Lise Koed,
Helle Kousholt,
Irene Paulsen,
Karin Larsen,
Klaus Kristensen,
Lise Groth,
Tinne Stougaard,