Lovgrundlag

Lovgrundlag

Miljøreguleringen af husdyrbrug og krav om miljøgodkendelse implementerer dele af IE-direktivet, VVM-direktivet, Nitratdirektivet og Habitatdirektivet. Miljøstyrelsen er ansvarlig for miljøregulering af husdyrproduktion samt vejledning i fortolkning af lovgivningen. Kommunerne er myndighed for tilladelse og godkendelse til etablering, ændring eller udvidelse af husdyrhold.